Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Eye-deas, hierna te noemen 'Eye-deas', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Eye-deas wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Eye-deas behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Eye-deas garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Eye-deas is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Webstandaarden

Website's van Eye-deas voldoen volledig aan de internationale webstandaarden die zijn opgesteld door World Wide Web Consortium (W3C). Wanneer u onderstaand logo aantreft op website's dan kunt zeker zijn dat de website precies volgens de internationale webstandaarden is ontworpen:
Valid XHTML 1.0 Strict

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Eye-deas aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Eye-deas garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

© 2010 Eric de Visser. All rights reserved
sitemap | links | disclaimer